2. společná schůze Shromáždění SVJ a Členské schůze družstva ARBES

01.07.2016 07:22

Dne 19.7.2016 od 19,00 hod. se v suterénu našeho domu uskuteční již 2. společná schůze Shromáždění SVJ a Členské schůze družstva ARBES. Program schůze je uveden v pozvánce.

Ke svolání schůze v době dovolených nás vedly tři akutní problémy, které jsou bez Vaší účasti neřešitelné:

1.       Špatný stav střechy - musí být rozhodnuto o opravě a o způsobu financování.

2.       Odstoupení předsedkyně výboru SVJ – musí být rozhodnuto o doplnění výboru.

3.       Úmrtí již zvoleného likvidátora Družstva ARBES - musí být rozhodnuto o jiném.

Prosíme proto o maximální účast!

Pokud se schůze nebudete moci zúčastnit (týká se to i oznámených společných zástupců spolumajitelů bytů), pak nezapomeňte vyplnit a na schůzi odevzdat plnou moc k zastupování. Po dohodě lze zplnomocnit místopředsedu výboru SVJ p. Mašatu, který Vám předá potřebné informace k programu schůze.

-JN-

Pozvánka na schůzi  

Plná moc k zastupování