Dopravní zábor na parkovišti před domem od 1.3.2018

23.02.2018 07:28

DOPRAVNÍ ZÁBOR NA PARKOVIŠTI PŘED DOMEM

Od 1. března je naplánované zahájení opravy střechy domu. Z tohoto důvodu bude proveden dopravní zábor na parkovišti před domem a to z její přilehlé části. Zábor bude řádně označen dopravním značením „zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou s účinností od 1. března, vždy od pondělí do soboty od 07:00 do 17:00 hodin. Samotné práce budou započaty cca od 8:00.

Jelikož jsou práce závislé na počasí, není vyloučeno, že některé dny nebudou práce prováděny. Přesto Vás Výbor SVJ žádá o dodržování daného dopravního značení zakazující zastavení v dotčené části parkoviště.

Pavel Mašata

předseda Výboru SVJ