Informace pro členy SVJ

17.10.2017 16:52

Seznamte se s několika informacemi k činnosti SVJ. 

Zvláštní pozornost prosím věnujte bodu č. 7, který je zásadní pro další chod společenství.

Informacni list SVJ

-JN-