Informace o návrhu stanov SVJ

02.07.2015 10:33

Dobrý den, předkládáme Vám návrh stanov nově zakládaného společenství vlastníků jednotek.

Prosím Vás o jejich prostudování. Připomínky je nutné doručit v termínu do 1.8.2015 (elektronicky, nebo v listinné podobě) p. Krobovi, případně předpokládaným členům Výboru společenství (pí. Crhová, p. Frühauf, p. Nejedlý).

Po posouzení a vypořádání připomínek bude vypracováno konečné znění. Další postup včas oznámíme.

 

Děkuji (JN)

 

Stanovy lze stáhnout  ZDE