Nájemci společných prostor - střecha

25.05.2016 08:09

Sděluji, že na základě souhlasu uděleného členy SVJ na Shromáždění dne 17. 3. 2016 byly uzavřeny smlouvy na pronájem částí střechy našeho domu. Současnými nájemci jsou společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Sdružení Klfree.net o.s. Oba subjekty užívaly dané prostory se souhlasem Družstva ARBES již několik předchozích let.

Uzavřené smlouvy jsou k nahlédnutí u p. Mašaty.

-JN-