Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

24.04.2017 17:59

Dne 11.5.2017 od 19,00 hod. se v suterénu našeho domu uskuteční shromáždění našeho SVJ. 

Program je uveden v pozvánce. Bližší informace k jednotlivým bodům naleznete ve svých poštovních či e-mailových schránkách, do jednotlivých materiálů lze po dohodě nahlédnout u předsedy výboru. 

Prosíme o maximální účast!

Pokud se schůze nebudete moci zúčastnit (týká se to i oznámených společných zástupců spolumajitelů bytů), pak nezapomeňte vyplnit a na schůzi odevzdat plnou moc k zastupování. Po dohodě lze zplnomocnit předsedu výboru SVJ p. Mašatu, který Vám předá potřebné informace k programu schůze.

-JN-

  Pozvánka na schůzi  

Plná moc k zastu pování