Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

05.05.2018 09:54

Dne 28.5.2018 od 19,00 hod. se v suterénu našeho domu uskuteční shromáždění SVJ. 

Program je uveden v pozvánce. 

Zásadním bodem je volba nových členů a náhradníků výboru SVJ, nebo změna stanov SVJ, proto je maximální účast nezbytná!

Pokud se shromáždění nebudete moci zúčastnit (týká se to i oznámených společných zástupců spolumajitelů bytů), pak nezapomeňte zmocněnce vybavit plnou mocí k zastupování.

-JN-

 Pozvánka na shromáždění SVJ 

Plná moc