Společná schůze Shromáždění SVJ a Členské schůze družstva ARBES

22.02.2016 11:52

 

Dne 17.3.2016 od 19,00 hod. se v suterénu našeho domu uskuteční společná schůze Shromáždění SVJ a Členské schůze družstva ARBES. Program schůze je uveden v pozvánce na schůzi.

Prosíme o maximální účast.

Pokud se schůze nebude moci zúčastnit společný zástupce (týká se manželů, kteří mají byt v SJM), pak nezapomeňte vyplnit a na schůzi odevzdat plnou moc k zastupování!

-JN-

Pozvánka na schůzi

Plná moc k zastupování