Termíny - střecha + měřiče ITN

10.08.2017 08:48

Za výbor SVJ Vám sděluji, že:

·      oprava střechy se posouvá na počátek října 2017, z důvodu posunutí dokončení předešlé zakázky zvoleného zhotovitele,

·      výměna poměrových měřičů tepla (ITN Vesta) v jednotlivých bytech proběhne na přelomu let 2017/18, společně s odečtem stávajících měřičů.

Přesné termíny budou včas oznámeny.

-JN-