VÝTAH – HAVARIJNÍ STAV

17.01.2017 18:05

 

V poslední době se množí závady výtahu v našem domě, v několika případech došlo i k uvíznutí osob.

V našem případě jde o výtah zastaralý a opotřebovaný a nezbytné náhradní díly k jeho opravě již nejsou k dispozici. Technik společnosti Schindler CZ, a.s., označil jeho stav za havarijní.

S ohledem na věk a zdravotní stav obyvatel našeho domu (při vědomí, že SVJ nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na pořízení nového výtahu) se výbor SVJ rozhodl využít nabídku společnosti Schindler CZ, a.s., na rozsáhlejší opravu v nabízené ceně 153.358,- Kč. Oprava zahrnuje výměnu rozvaděče, včetně vlečných kabelů, čímž bude zajištěna pojízdnost výtahu.

Samotný rozvaděč je nutno nejprve vyrobit (výroba již byla zadána) a poté bude realizována oprava, která by měla být provedena během 2 – 3 dnů. 

 

Termín opravy výtahu: ........

 

Děkuji za pochopení

V Kladně dne 17. 1. 2017

 

Pavel Mašata

předseda výboru