Zábor parkoviště - 18. 5. 2016

25.05.2016 08:13

Na středu 18. 5. 2016 byl bez předchozího vyrozumění proveden zábor parkoviště před naším domem a bylo zde zamezeno parkování. Teprve dodatečně bylo zjištěno, že důvodem mělo být umístění jeřábu, potřebného pro manipulaci s technologiemi, které jsou umístěny na střeše našeho domu. Práce ve skutečnosti odvedeny nebyly a nebyl zjištěn ani subjekt, který je plánoval.

Na základě tohoto zjištění byli nájemci střechy upozorněni, aby s dostatečným předstihem informovali zástupce SVJ o jakýchkoli pracích omezujících obyvatele našeho domu, jinak se vystaví nechtěným komplikacím.

-JN-