Statutární orgán - výbor

Výbor zastupuje společenství a navenek za společenství jedná svým předsedou.

V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda výboru a v době nepřítomnosti předsedy i místopředsedy zastupuje předsedu člen výboru.

Písemné právní jednání, které činí výbor za společenství, podepisuje předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda, spolu s dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, považuje se podpis místopředsedy za podpis dalšího člena výboru.

Petr Lhota

předseda výboru

-PL-

Pavel Mašata

místopředseda výboru

-PM-

Jana Blahníková

člen výboru

-JB-