Výsledky hlasování "per rollam" - oprava střechy

Vážení členové SVJ, předkládám Vám výsledek hlasování mimo zasedání shromáždění – per rollam a obsah přijatého usnesení. Na jejich základě bude v následujících dnech oslovena vítězná firma a budou zahájeny úkony před samotnou realizací prací. 

Do 18.11.2016 bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků z celkového počtu 24 (tj. 7180 hlasů z celkových 10000), s následujícím výsledkem/pořadím nabídky k realizaci:

č. ot.

otázka

výsledek

1

Hlasuji pro provedení zateplení střechy domu a pokládku nové hydroizolační vrstvy

schváleno

2

Hlasuji, aby zateplení střechy domu a pokládka nové hydroizolační vrstvy byla provedena podle nabídek firem v tomto pořadí

ABISKO s.r.o.,

IČ 27660281

1.

Střechy Vaníček s.r.o., 

IČ 25167537

2.

3

Hlasuji, v případě firmy ABISKO s.r.o., IČ: 27660281, pro výměnu okna ve strojovně výtahu za příplatek 501,- Kč za okno otevíratelné

schváleno

4

Hlasuji, v případě firmy Střechy Vaníček s.r.o., IČ: 25167537,
pro pokládku hydroizolace Sarnafil TS 77-18 tl. 1,8 mm za příplatek
9 162,- Kč na celou plochu střechy

schváleno

 

Rozhodnutím členů SVJ bylo přijato usnesení:

1.     Bude provedeno zateplení střechy domu a položena nová hydroizolační vrstva.

2.     Práce provede společnost ABISKO s.r.o., IČ 27660281, pokud nebude možno její nabídku realizovat (např. kvůli odstoupení od nabídky), bude zakázka zadána společnosti Střechy Vaníček s.r.o., IČ 25167537.

3.     V případě firmy ABISKO s.r.o., IČ: 27660281, bude za příplatek ve strojovně výtahu instalováno okno otevíratelné.

4.     V případě firmy Střechy Vaníček s.r.o., IČ: 25167537, bude za příplatek na celou plochu střechy položena hydroizolace Sarnafil TS 77-18 tl. 1,8 mm.

 

V Kladně, dne 1.12.2016

 

Příloha: Protokol o hlasování mimo zasedání shromáždění - per rollam, s lhůtou pro hlasování do 18.11.2016

 

Pavel Mašata

předseda výboru SVJ